gwrachod

Gwrachod

teleg title
c
Kris Mewn DefodGoronwyToili

Ar gyfer S4C www.s4c.co.uk

Suzanne - 1 episode x 40' mins
Drama ddogfen am y band roc arloesol o Ynys Mon, The Strangers.

Eldorado - 6 episodes x 30' mins
Iwan Llwyd a Twm Morys ar daith trwy chwech o wledydd De America

Heddlu - 16 episodes x 30' mins
Cyfres 'pry ar y wal'efo Heddlu Cymraeg.

Y G.I. Cymraeg - 1 episode x 30' mins
Hanes Cymro o Ddyffryn Ogwen gafodd ei ddrafftio i ryfel Vietnam

Vietnam - 1 episode x 30' mins
Hanes Cymro arall a wirfoddolodd i ymladd dros America yn Vietnam.

Dim ond Ti a Mi (a Roy) - 1 episode x 30' mins
Hanes y ddeuawd poblogaidd Tony ac Aloma.

O Fôn i Virginia - 1 episode x 60' mins
Hanes cythryblus y bardd o Fon, Goronwy Owen
a ymfudodd i Virginia yn 1757

Derwyddon - 1 episode x 60' mins
Y shamaniaid Celtaidd

Gwaed ar eu Dwylo - 12 episodes x 30' mins
Cyfres am lofruddiaethau Cymreig.

Cwmni Drwg - 12 episodes x 30' mins
Cyfres am droseddau - Yn 2003 gwobrwywyd

Y Fampir, hanes llofruddiaeth Mabel Leyshon,
gan y Transylvanian Society of Dracula, Bucharest.

Madam Wen, Morwyn Ddu - 1 episode x 30' mins
Y berthynas rhwng Cymraes wen a'i morwyn ddu yn Zimbabwe.

Blas y Cynfyd - 6 episodes x 30' mins
Llen gwerin y Cymru

Straeon Cist Car - 1 episodes x 60' mins
Cymeriadau'r 'car boot sales'

Corfforaethol

A55
  - Ar gyfer Cyngor Sir Ynys Mon.

The Firearms Unit
  - Ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru.

The Classic Dracula Tour
  - Ar gyfer The Company of Mysterious Journeys, Bucharest.

Eisteddfod Mon
  - Dogfen dathlu'r canmlwyddiant

 

Teleg, Penygraigwen, Ynys Mon. Tel: +447968315675